Приклад розв’язку завдання 1.1

Блок завдань 1

Завдання 1.1. Вірне чи ні в загальному випадку таке твердження: якщо і , і , то ?

Завдання 1.2. Можливо чи ні, при деяких А, В, С і D виконання наступного набору умов: і і і ? (варіанти завдань1.1 -1.2 наведені у табл.1.1).

Таблиця1.1 – Варіанти до завдань 1.1-1.2

a b c d a b c d a b c d
Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î
Î Î Î
Î Î Î Î Î

Приклад розв’язку завдання 1.1

а) Вірне чи ні в загальному випадку таке твердження якщо і , і , то ?

Нехай xÎA. Так як , з означення включення витікає, що xÎВ. Так як xÎВ і , то xÎС. Так як xÎС і , то xÎD. Виходячи з того, щодовільний елемент xÎA, слідує, що xÎD. Спираючись на означення робимо висновок, що , тобто дане твердження вірне.

б) Вірне чи ні в загальному випадку таке твердження якщо і , і , то ?

Нехай

.

Тоді .

Але в той же час не вірно, що , так як єдиний елемент х множини А не є елементом множини D, яка складається з елементів . Тому твердження в загальному випадку не вірне.


0006291531126794.html
0006352275868644.html
    PR.RU™